TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. június 28–án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

A 2012. június 28-án (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

 

        Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat               2012. június 25. (hétfő)                       13. 00 óra (I. em.)

 

        Pénzügyi Bizottság                                        2012.  június 26. (kedd)                    17.00 óra (Kt. terem.)

  

      Népjóléti és Sport Bizottság                          2012. június 26. (kedd)                        17. 00 óra (I. em.)

 

        Oktatási és Kulturális Bizottság                   2012. június  27.  (szerda)                   14. 00 óra (I. em.)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                           2012.  június 28. (csütörtök)               13.30 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.     +  Melléklet

   Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.

    Előadó:                                              Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

   Véleményezi:                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3. Előterjesztés a művészetoktatási intézmény térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.  

   Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                    Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

                                              

4. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról szóló kezdeményezésről.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Csikós László Márk köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezéséről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                                   Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7. Előterjesztés önkormányzati részvételről a Tiszavasvári Diáksportegyesület által elnyert pályázat megvalósításához.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

8. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2011. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

9. Előterjesztés a Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolóról.

     Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Kabai Jakabné köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:               Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság                                                                      

 

10. Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolójáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                                Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                                Népjóléti és Sport Bizottság

 

11. Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

12. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

13. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Népjóléti és Sport Bizottság                                                        

 

14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi Lakásfelújítási Tervéről.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság                                                        

 

15. Előterjesztés a 375 helyrajzi számú közterület –Kabók Lajos u. – nevének megváltoztatására irányuló lakóközösségi kezdeményezésről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Csikós László Márk köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

16. Előterjesztés a tiszavasvári 513/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon történő átjárás engedélyezéséről.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság                                                          

 

17. Előterjesztés a Zöldmező Szövetkezet javára történő szolgalmi jog bejegyzéséhez  szükséges hozzájárulásról.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság           

 

18. Előterjesztés a 2012. évi iskolatej program folytatásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

19. Egyebek

 

     Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Kabai Jakabné köztisztviselő

      Véleményezi:                Népjóléti és Sportbizottság

 

Tiszavasvári, 2012. június 22.

                                                                                

                 Dr. Fülöp Erik

       polgármester