TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

 Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2012. február 9-én (csütörtök) 13.30 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/2. Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

    

2/4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

     

3/5. Előterjesztés az ivóvíz - és szennyvízelvezetés,- tisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

     Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

     

4/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Városőrségről szóló 32/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

                                                               Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                            Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

5/7. Előterjesztés lakossági kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

     Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                            Csikós László Márk Építési Irodavezető

      

6/8. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezető-helyettes illetménykiegészítéséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      

7/9. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához ismételten lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő 

                                                                                                              

8/15. Előterjesztés a Városi Kincstárral kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       

9/16. Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     

        

10.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2012. február 3.

 

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k

                                                                                                                            a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: