TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2012. február 8-án (szerda) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2012. évi költségvetéséről.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető-helyettes

                                                               Girincsi Sándor gazdasági vezető

                                                               Girus András osztályvezető

  

2/2. Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

     

 3/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

                                                

4/4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

     

5/5. Előterjesztés az ivóvíz - és szennyvízelvezetés,- tisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

     Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

6/7. Előterjesztés lakossági kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

     Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                            Csikós László Márk Építési Irodavezető

7/8. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezető-helyettes illetménykiegészítéséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      

8/9. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához ismételten lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő 

                                                 

9/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2011. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.                                                       

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

10/11. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2011. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

11/12. Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület 2011. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

12/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2011. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                                

13/16. Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       

14/17. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák bérbeadásáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári, Krúdy u. 4. szám alatti társasházba történő kaputelefon beszereléséről.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

16. Egyebek           

                                                         

Tiszavasvári, 2012. február 3.

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: