TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2012. február 8-án (szerda) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

               

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2012. évi költségvetéséről.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető-helyettes

                                                               Girincsi Sándor gazdasági vezető

                                                               Girus András osztályvezető

    

2/4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

3/9. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához ismételten lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő 

                                                                  

4/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2011. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                             

5/15. Előterjesztés a Városi Kincstárral kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       

6/16. Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       

7/18. Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról.

         Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 

8. Egyebek

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

9. Előterjesztés ápolási díj megállapításáról.

     Előadó:                                          Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                               Kató Attiláné

                                                        Tamás Attiláné

                                                        Virág Sándorné

 

 

   

Tiszavasvári, 2012. február 3.

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: