TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. december 15-én (csütörtök) 13.30 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

     

 

2/2. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

 

3/3. Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, - tisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007.(XI. 28.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

      

 

4/4. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

5/5. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI. 5.) rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezetről.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési irodavezető

 

 

6/6. Előterjesztés az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII. 15.)

     önkormányzati rendelet módosításáról.

     Előadó:                                         Bundáné Badics Ildikó jegyző 

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                   

 

7/7. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapító okiratának módosításáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Deli Zoltán köztisztviselő

      

 

8/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évének II. félévi szakmai beszámolójáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      

 

9/10. Előterjesztés a Városi Strandfürdő 2011. évi működési támogatásának felhasználásáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

 

      

10/11. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi üléstervéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

11/12. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla- hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás

       eredményéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

       

 

12/13. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő  

       

 

13/14. Előterjesztés a Víziközmű társulati hitel lejárati idejének meghosszabbításáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

                                                                      

 

14/15. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

15/16. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., valamint a Nyírségi Szakképzés - szervezési Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági

       megállapodások megkötéséről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Deli Zoltán köztisztviselő

 

                                                              

16/19. Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

                                                              

17/21. Előterjesztés a Hősök- Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

 

                                                                             

 

18.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

19/27. Előterjesztés a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről.

        Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. december 9.

 

 

Bakné Répási Ágnes s.k

    a bizottság elnöke                                                                                                                                                         

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: