TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. december 13-án (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) rendelet módosításáról.

        Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

         Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

      

 

3/3. Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, - tisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007.(XI. 28.) rendelet módosításáról.

       Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

      

 

4/4. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

       Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      

 

5/5. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú  igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI. 5.) rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezetről.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési irodavezető

     

6/6. Előterjesztés az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

       Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző 

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                   

 

7/7. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapító okiratának módosításáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Deli Zoltán köztisztviselő

      

 

8/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének II. félévi szakmai beszámolójáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető- helyettes

                                                        Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

9/10. Előterjesztés a Városi Strandfürdő 2011. évi működési támogatásának felhasználásáról.

         Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                            Girus András osztályvezető  

       

 

10/12. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla- hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

       

 

11/13. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő  

       

 

12/14. Előterjesztés a Víziközmű társulati hitel lejárati idejének meghosszabbításáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

                                                              

 

13/15. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       

  

14/16. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., valamint a Nyírségi Szakképzés - szervezési Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodások megkötéséről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Deli Zoltán köztisztviselő

       

 

15/17. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő bérbeadásáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       

 

16/18. Előterjesztés a TTKT SZESZK kérelméről a Toyota Hiace típusú gépjármű Tiszavasvári Város Önkormányzatától történő megvásárlásáról. (Az előterjesztés később

        kerül kiküldésre).

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

         

                                                     

17/19. Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        

 

18/20. Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása és hóeltakarítása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról.

         Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

                                                              

 

19/21. Előterjesztés a Hősök- Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

 

               

20/22. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatának felülvizsgálatáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyáné Gáll Anita köztisztviselő

 

21/23. Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/A. sz. alatti magánszemély tulajdonában lévő ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyásáról. (Az előterjesztés később kerül

       kiküldésre.)

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyáné Gáll Anita köztisztviselő

       

22/24. Előterjesztés a 2012. évi iskolatej programról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Deli Zoltán köztisztviselő

                    

 

23. Előterjesztés Józsefházán lévő önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

24. Előterjesztés a Tiszavasvári, Garami. u. 1/a. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

    

 

 

25.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

26/27.  Előterjesztés a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről.

        Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       

 

                                                           

 

Tiszavasvári, 2011. december 9.

 

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: