TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. december 14-én (szerda) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                       I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

 

 

1/4. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      

 

 

2/6. Előterjesztés az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII. 15.)

     önkormányzati rendelet módosításáról.

     Előadó:                                         Bundáné Badics Ildikó jegyző 

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                              

 

 

3/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének II. félévi szakmai beszámolójáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető- helyettes

                                                        Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     

 

4/13. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő  

                                                                 

                                             

 

5.) Egyebek

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

6. Előterjesztés a lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről és ápolási díj

    megállapítása iránti kérelemről.

     Előadó:                                           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                               Kató Attiláné

                                                        Tamás Attiláné

                                                        Virág Sándorné

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. december 9.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: