TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

Tiszavasvári Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatával

együttes ülésre

 

2011. november 28-án (hétfő) 16.00 órára

 

 összehívom.

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)   önkormányzati rendeletének módosításáról.      Melléklet:

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2012. évi költségvetés koncepciójáról és a 2012. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.        Melléklet:

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

                                                                              

3/3. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Deli Zoltán köztisztviselő

 

4/4. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról.                

        Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Deli Zoltán köztisztviselő

       

5/5.  Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna  osztályvezető

 

6/6. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     

7/7. Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

                                                           

8/8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő Strandfürdő Kft. értékesítésének előkészítéséről.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

  

9/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai fejlesztésére elnyert uniós támogatás visszamondásáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Csikós László Márk Építési irodavezető

      

10/10. Előterjesztés a LEADER program IV. tengelyének keretében benyújtott és elnyert pályázatok visszamondásáról.

          Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                          Csikós László Márk Építési irodavezető

       

11/11. Előterjesztés az Ifjúsági Tábor fejlesztése érdekében 2001. évben megvalósult pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

 

12/12. Előterjesztés Tiszavasvári belterületi vízrendezése érdekében pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk  Építési irodavezető

 

13/14. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

14/15. Előterjesztés a tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan „PRO-TEAM” Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                                          

15/16. Tájékoztató a lakótelepi fűtéskorszerűsítésről.

          Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    

16/17. Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti intézmények működtetésének átvételéről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

17/18. Tájékoztató a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról. 

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

18. Előterjesztés a Józsefházán lévő önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

19. Előterjesztés a Tiszavasvári, Garami u. 1/a. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

20. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. november 23.

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: