TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt  

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. november 24-én (csütörtök) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

 

1/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2012. évi költségvetés koncepciójáról és a 2012. évi költségvetés megalkotásáig  végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.  Melléklet:

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

 

2/10. Előterjesztés a LEADER program IV. tengelyének keretében benyújtott és elnyert pályázatok visszamondásáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                            Csikós László Márk Építési irodavezető

 

 

 3/13. Előterjesztés a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításáról.
 

  Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

  Témafelelős:                         Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

4/14. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

5/17. Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti intézmények működtetésének átvételéről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

6/18. Tájékoztató a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról. 

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

   

7. Tájékoztatás a háziorvosi ügyeletre fordított kiadások vizsgálatáról.

     Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                             Farkas Sándorné köztisztviselő

                                                         Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

8. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

9. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről és ápolási díj eljárás megszűntetéséről.

     Előadó:                                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                               Kató Attiláné

Tamás Attiláné

Virág Sándorné

 

 

Tiszavasvári, 2011. november 23.

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: