TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. október 27-én (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:               Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról. + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

                                                       

2/2. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet  módosításáról.

       Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

3/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

4/5. Előterjesztés gépkocsi-tárolók cseréjére vonatkozó szándéknyilatkozatról magánszemélyek részére.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

 

5/6. Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      

  

6/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról. 

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

 

7. Egyebek

 

  

 

Tiszavasvári, 2011. október 21.

  

                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k            

                                                                                           a bizottság elnöke                                                                                                                                                         

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: