TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. október 25-én (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                             (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról. + melléklet

       Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

 

2/2. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

       Előadó:                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

3/3. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó belső  ellenőrzési tervéről.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Graczka István belső ellenőrzési vezető

      

 

4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

             

 

5/5. Előterjesztés a gépkocsi-tárolók cseréjére vonatkozó szándéknyilatkozatról   magánszemélyek részére.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

6/6. Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

7/7. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

8/8. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő  használatba adásáról.

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

9/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról. 

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

10. Egyebek

 

                                                           

 

Tiszavasvári, 2011. október 21.

 

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: