TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. október 26-án (szerda) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

 

1/2. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

       Előadó:                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

2/5. Előterjesztés gépkocsi-tárolók cseréjére vonatkozó szándéknyilatkozatról magánszemélyek részére.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

 

3/7. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

4/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról. 

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

5. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások hasznosításáról.

     Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

6. Egyebek

  

ZÁRT ÜLÉS

 

 

7. Előterjesztés a lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről.

     Előadó:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:            Kató Attiláné

                                        Tamás Attiláné

                                        Virág Sándorné

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. október 21.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: