TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 80/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

 

2011. szeptember 15-én (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom

(a Népjóléti és Sport Bizottsággal közös napirendi pontok vonatkozásában

együttes ülés kerül megtartásra)

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.     (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

       Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                               

2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 7/2011. (II.14.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.  + melléklet

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

3/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                  Bosák Nóra köztisztviselő

 

4/8. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához   közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre)

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Kabai Jakabné köztisztviselő   

 

5/9. Előterjesztés Együttműködési Megállapodás kötéséről a New Age Challenge  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal.

        Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

                                                    

6/10. Előterjesztés- vállalkozói kezdeményezésre - a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott  Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.  + melléklet

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Csikós László Márk Építési Irodavezető 

 

7/13. Előterjesztés az elcserélni kívánt-önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6.II. lph. 1/3. sz. alatti és a magántulajdonban lévő Tiszavasvári, Kabay János u. 35. sz. alatti- ingatlanok értékkülönbözetéről.

       Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

8/14.Előterjesztés a Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                   Csikós László Márk Építési Irodavezető

                                                           

 

9. Egyebek

 

  

 

Tiszavasvári, 2011. szeptember 9.

 

 

                                                                                                          Bakné Répási Ágnes s.k                                                       

                                                                                                                 a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: