TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. szeptember 13-án (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                             (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1/1.Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

                                                          

2/2.Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 7/2011. (II.14.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.  + melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

 

3/3.Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester                                                

       Témafelelős:                                Dojcsákné Pásztor Erika mb. intézményvezető                      

Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

4/4.Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évi költségvetésének módosításáról.                

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girincsi Sándor gazdasági vezető

                                                              Girus András osztályvezető

 

5/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri   Hivatala alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Bosák Nóra köztisztviselő

     

6/7.Előterjesztés a „Beruházás a XXI. századi iskolába” hitel teljes kiegyenlítéséről és az óvadékból felszabaduló OTP Optima befektetési jegyek értékesítéséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

 

7/8. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához   közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő 

     

8/9.Előterjesztés Együttműködési Megállapodás kötéséről a New Age Challenge   Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető          

                             

9/10.Előterjesztés- vállalkozói kezdeményezésre - a 11/2004. (VI.23.) rendelettel  jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.  + melléklet

         Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                             Csikós László Márk Építési Irodavezető 

                                                       

10/11.Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről.

          Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

           Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

11/12.Előterjesztés az Értékesítés - Marketing Kft- vel kötött használati szerződés felülvizsgálatáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

      

12/13. Előterjesztés az elcserélni kívánt-önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6.II. lph. 1/3. sz. alatti és a magántulajdonban lévő Tiszavasvári, Kabay János u. 35. sz.  alatti- ingatlanok értékkülönbözetéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

13/14. Előterjesztés a Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

14/15. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti nem lakás célú helyiség   fiókpostaként történő hasznosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

             

15/16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete bérleti szerződés felülvizsgálatára vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

17. Egyebek.                                                                                                      

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: