TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2011. szeptember 15-én (csütörtök) 13.30 órára

összehívom.

 

továbbá az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal közös napirendi pontok vonatkozásában

 

2011. szeptember 15-én (csütörtök) 14.00 órára

összehívom

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

                                                    

1/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 7/2011. (II.14.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.   + melléklet

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

2/3. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester                                               

        Témafelelős:                               Dojcsákné Pásztor Erika mb. intézményvezető                      

Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       

3/4. Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évi költségvetésének módosításáról.                

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Girincsi Sándor gazdasági vezető

                                                              Girus András osztályvezető

 

4/5.Előterjesztés az iskola egészségügyi ellátásáról szóló beszámolóról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Kabai Jakabné köztisztviselő

      

5/8.Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához   közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre)

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Kabai Jakabné köztisztviselő

      

 

6/11. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről.

     Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

       

7/13. Előterjesztés az elcserélni kívánt-önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 1/3. sz. alatti és a magántulajdonban lévő Tiszavasvári, Kabay János u. 35. sz. alatti- ingatlanok értékkülönbözetéről.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                         Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

8. Előterjesztés önkormányzati bérlakások hasznosításáról.                                                

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  

 

9. Előterjesztés Horn Katalin Tiszavasvári, Bercsényi u. 3. sz. alatti bérlő bérbeszámítási kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  

 

10. Előterjesztés Kola Mónika Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/3. sz. alatti bérlő lakáscsere iránti kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  

 

 

11. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

12. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről és ápolási díj  megszüntetése iránti kérelemről.

      Előadó:                                  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Témafelelős:                         Kató Attiláné

                                                       Tamás Attiláné

                                                       Virág Sándorné

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. szeptember 9.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: