TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. június 23-án (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                            (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.  (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

      

 

2/2. Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek   megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                                Kabai Jakabné köztisztviselő

      

 

3/3. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.                                                                                                         

       Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                                Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

     

                                             

4/4. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

      

 

5/5. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő

      

 

6/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0001 számú pályázattal kapcsolatos kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

      

 

7/7. Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához szükséges intézkedések megtételéről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      

 

8/8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

      

                                        

9/9. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna  osztályvezető

 

 

10/13. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról.

         Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

11. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. június 17.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k                                                        

                                                                                                                           a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: