TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. június 23. (szerda) 11.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                            (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

 

NAPIREND

 

1/2. Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek   megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

      

                                          

2/7. Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához szükséges intézkedések megtételéről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

                                                                                                   

3/11. Előterjesztés a Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolóról.

      Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                   Kabai Jakabné köztisztviselő

 

                                             

4/12. Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolója munkájukról.                                                

        Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

 

5/13. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról.

         Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                Kabai Jakabné köztisztviselő

        

6/15. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/2. szám alatti önkormányzati lakás Ujfalusi    Lajos által történő használatáról. 

       Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

7/16. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/7. szám alatti önkormányzati lakás  hasznosításáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       

 

8/19. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

9/20. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi Lakásfelújítási Tervéről.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 10. Előterjesztés lakásbérleti jogviszonyok felmondásáról.        

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

11. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérbeadásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

12. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

13. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről, ápolási díj megállapításáról és felülvizsgálatáról.

       Előadó:                                           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Témafelelős:                                Kató Attiláné

                                                        Tamás Attiláné

                                                        Virág Sándorné

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. június 17.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: