TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE oktatási és kulturális Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

az Oktatási és Kulturális Bizottság 80/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális

 Bizottságát

 

 

 

2011. május 25. (szerda) 15.00 órára

 

 összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyaló terem

                                              (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

NAPIREND:

 

 

1/8. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2010. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és közszolgáltatás igénybevételéről.

     Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető 

 

 

2/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

3/14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK. Nonprofit Kft., valamint a Nyírségi Szakképzés- szervezési Nonprofit Kft. közötti Közhasznúsági Megállapodásokról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                 Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

4/16. Előterjesztés a Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásának átfogó értékeléséről.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának módosításáról.

   Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

   Témafelelős:                                   Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

6.   Egyebek

 

Zárt ülés

 

7/23. Előterjesztés a Vasvári Pál gyermekdíj odaítéléséről.

         Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                            Dr. Tóth Marianna osztályvezető

             

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. május 20.

 

 

 

                                                                               Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet s.k

                                                                                                    a bizottság elnöke

 

 

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: