TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. május 25. (szerda) 11.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

 

NAPIREND

 

1/15. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

 

2/16. Előterjesztés a Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásának átfogó értékeléséről

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

 

3/18. Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

 4. Előterjesztés Önkormányzati lakások bérbeadásáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

               

 

 

5. Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

 

6. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről, ápolási díj felülvizsgálatáról.

       Előadó:                                         Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Témafelelős:                                Kató Attiláné

                                                             Tamás Attiláné

                                                             Virág Sándorné

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. május 20.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: