TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440.   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságát az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal és a Népjóléti és Sport Bizottsággal

 

 

 

2011. május 10-én (kedd) 16.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/2.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről (A szerződés-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné Dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

2/3.) Előterjesztés egyes szociális feladatok egyházi fenntartásba történő átadásának előkészítéséről (A határozat-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

3/4.) Előterjesztés szociális nyári étkeztetés igényléséről

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

 

2.  Egyebek

 

 Tiszavasvári, 2011. május 9.

 

                                                                                                              Papp Mária s.k.

                                                                                                            a bizottság elnöke

  Kiadmány hiteles!

  Hitelesítem: