TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. április 19-én (kedd) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:             Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 2/2010. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról. mell:  mell2

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Girus András osztályvezető 

 

 

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló  7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:            Girus András osztályvezető

 

3/3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 15/2004. (IX. 15.) önkormányzati     rendelet felülvizsgálatáról.

       Előadó:                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

4/4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

      Előadó:                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

5/6. Előterjesztés a TIOP- 1.1.1- 07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

       Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Csikós László Márk Építési iroda vezető

 

 

6/7. Előterjesztés a 26/2011. (II. 10.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről illetve a felhalmozási hitel hitelcéljának módosításról.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                Girus András osztályvezető

 

 

7/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2011. évi működési támogatásáról, a Városi Strandfürdő nyitva tartásáról és a 2011. évi szolgáltatási díjainak megállapításáról.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                Girus András osztályvezető és Pogácsás Ágnes ügyvezető

 

 

8/13. Előterjesztés Tiszavasvári Város Kulturális Koncepciójáról.

         Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:              Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

 

9. Egyebek

 

Zárt ülés

 

10/15. Előterjesztés az „Év Pedagógusa” kitüntető díj odaítéléséről.

        Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

                                                                                                                

                                                                                                                    Bakné Répási Ágnes s.k  

                                                                                                                           a bizottság elnöke                 

 

 

Tiszavasvári, 2011. április 15.