TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. április 19-én (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:             Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 2/2010. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról.  mell:  mell2

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Girus András osztályvezető 

 

             

 

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

        Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:              Girus András osztályvezető        

 

 

3/3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 15/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

       Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

          

                                                                                                                   

4/4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

      Előadó:                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       

 

5/5. Előterjesztés az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Graczka István belső ellenőr

 

6/6. Előterjesztés a TIOP- 1.1.1- 07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési iroda vezető

      

                                                                                                                                                                     

7/7. Előterjesztés a 26/2011. (II. 10.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről illetve a felhalmozási hitel hitelcéljának módosításról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       

 

8/8. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

        Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                Girus András osztályvezető

       

      

9/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2011. évi működési támogatásáról, a Városi Strandfürdő nyitva tartásáról és a 2011. évi szolgáltatási díjainak megállapításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető és Pogácsás Ágnes ügyvezető

 

 

10/10.  Előterjesztés a korengedményes nyugdíjazás engedélyezéséről 2010. 12. 15-én hozott    határozatok kiegészítéséről, illetve pályázat benyújtásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       

 

11/11.  Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       

 

12/12. Előterjesztés 2011. április 1. napján indult belvíz – védekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről.

Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület bérbeszámításra vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                  Gulyásné Gáll Anita

 

 

 

 

14. Előterjesztés a tiszavasvári 5551 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérletére  vonatkozó kérelemről.

      Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                  Gulyásné Gáll Anita

 

                              

15.) Egyebek

 

                                                           

Tiszavasvári, 2011. április 15.

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: