TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. április 20-án (szerda) 11.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:             I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Tájékoztatom, hogy a Népjóléti és Sport Bizottság a Lakásigénylési névjegyzék elkészítése miatt környezettanulmányt tart a lakásigénylőknél.

 

A találkozás helye: Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 4. fsz. porta

 

A szemle időpontja:   2011. április 19. (kedd) 14.00 - 15:30-ig, illetve

                                 2011. április 20. (szerda) 8.00 - 11.00-ig.

 

NAPIREND

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 2/2010. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról.      mell:   mell2

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Girus András osztályvezető 

 

2/4. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

       Előadó:                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

   3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakásigénylési névjegyzékéről.   mell:

       Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

   4. Előterjesztés Bodnár Sándor bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 12. III/17. szám alatti  önkormányzati bérlakásban lévő gázvízmelegítő javítására vonatkozó kérelméről.  

        Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

              

  5. Előterjesztés a Tiszavasvári Vasvári Pál utca 6. II. lph. II/5. szám alatti önkormányzati bérlakás  bérbeadásáról.

       Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 6. Előterjesztés Romanov Dmytro Tiszavasvári, Partizán u. 2. sz. alatti bérlő lakásbérleti  jogviszony meghosszabbítása iránti kérelméről.

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

7. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

8. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről, ápolási díj eljárás megszűntetéséről.

       Előadó:                             Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Témafelelős:                    Kató Attiláné

                                                 Tamás Attiláné

                                                 Virág Sándorné

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. április 15.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: