TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. március 22-én (kedd) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető 

 

 

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

3/3. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

4/4. Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek megállapításáról szóló 31/2004. (XII.01.) rendelet módosításának előkészítéséről.   +Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Kabai Jakabné köztisztviselő

 

5/5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

  

6/11. Előterjesztés a LEADER program IV. tengelyének keretében benyújtott pályázatok    eredményéről.     

         Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Csikós László Márk építési irodavezető

 

 

7/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2011. évben munkabérhitel   biztosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

8/15. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

9/16. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Szorgalmatos Község Önkormányzata között a települések közigazgatási határvonala kiigazítása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

10/17. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő

 

11/18. Előterjesztés a polgármester helyettesítéséről a társulási tanács ülésein.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

12/19. Előterjesztés a Tiszavasvári 2844 hrsz-ú, könyvtár megnevezésű ingatlan értékesítéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

13/21. Előterjesztés a Városi Piac bérleti jogviszonyának felmondásáról.

Előadó:                                       Császár József alpolgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

 

14. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. március 18.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k

                                                                                                                           a bizottság elnöke                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: