TISZAVASVÁRI VÁROS RUSZIN KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZATA Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVI. Tv. 30/D. §-ában foglaltak alapján Tiszavasvári Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatát

 

 

2011. március 21-én (hétfő)16.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirend előtt: Megbízólevél átadása Dohos Csaba részére a Helyi Választási Bizottság elnöke által.

 

 

Napirendi  javaslat:

 

 

1/5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2. Előterjesztés feladatalapú támogatás igényléséről.

    Előadó:                                            Reznek Katalin Marianna RKÖ elnök

    Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

3. Egyebek.

 

 

Tiszavasvári, 2011. március 18.

                                                                                                        Reznek Katalin Marianna s.k.

                                                                                                    RKÖ elnöke                               

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: