TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. március 22-én (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                              (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető 

 

     

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

3/3. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

4/5 Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

5/10 Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

         Előadó:                                         Tarnai Zoltán intézményvezető

         Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

6/11. Előterjesztés a LEADER program IV. tengelyének keretében benyújtott pályázatok    eredményéről.     

         Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Csikós László Márk építési irodavezető

 

7/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2011. évben munkabérhitel     biztosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

8/15. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

9/16. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Szorgalmatos Község Önkormányzata között a települések közigazgatási határvonala kiigazítása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

10/19. Előterjesztés a Tiszavasvári 2844 hrsz-ú, könyvtár megnevezésű ingatlan értékesítéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

11/21. Előterjesztés a Városi Piac bérleti jogviszonyának felmondásáról.

Előadó:                                       Császár József alpolgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

12/22. Előterjesztés a 2011. március 04. napján indult belvíz-védekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről.

 Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

13. Egyebek.

 

Tiszavasvári, 2011. március 18.

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: