TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE oktatási és kulturális Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

az Oktatási és Kulturális Bizottság 80/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális

 Bizottságát

 

 

 

2011. március 23-án (szerda) 9.00 órára

 

 összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyaló terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

NAPIREND:

 

 

1/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

2/5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

3/9. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének szakmai  beszámolója a 2006-2010. között végzett közművelődési, közgyűjteményi munkáról.   +Melléklet

     Előadó:                                           Lázár István intézményvezető

     Témafelelős:                                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

 

4/12. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.

  Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

5/14. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Kulturális Koncepciójának módosításáról.

        Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

6. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása a 2011/2012. nevelési évre vonatkozóan.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Bosák Nóra köztisztviselő

    Véleményezi:                              Cigány Kisebbségi Önkormányzat

  

7. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskolában indítandó elsős osztályok számának meghatározása a 2011/2012. tanévre vonatkozóan.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Bosák Nóra köztisztviselő

    Véleményezi:                              Cigány Kisebbségi Önkormányzat

  

 

8.   Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. március 18.

 

 

                                                                               Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet s.k

                                                                                                    a bizottság elnöke

 

 

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: