TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. március 23-án (szerda) 11.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

1/3. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

2/4. Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek megállapításáról szóló 31/2004. (XII.01.) rendelet módosításának előkészítéséről.   +Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

3/5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

4/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi  Szolgáltató Központja 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

         Előadó:                                         Tarnai Zoltán intézményvezető

         Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

5/20. Előterjesztés Nyers Ferenc Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. 2 lph. 1/1. száma alatti jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról szóló 275/2009. (XI. 26.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.

 Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

 

 

 

 

6. Előterjesztés Nyers Ferenc Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti   jogviszony visszaállítására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

7. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

8. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről.

     Előadó:                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    Témafelelős:                      Kató Attiláné

                                                 Tamás Attiláné

                                                 Virág Sándorné

 

 

Tiszavasvári, 2011. március 18.

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: