TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. február 8-án  (kedden) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány   között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról illetve a Magyarországi Magiszter Alapítvány beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

2/3. Előterjesztés a „Városi Strandfürdő fejlesztése” tárgyú 225/2008. (X. 16.) Kt. számú határozattal kapcsolatos állásfoglalásról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Csikós László Márk építési irodavezető

 

3/4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. -vel kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

 

4/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

5/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről. Melléklet:

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

 

6/7. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 44/2009. (XII. 23.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

7/8. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

        Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

8/9. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 12/2009. (III. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

9/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstár ideiglenes időtartamra szóló intézményvezetői megbízásáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

10/15.Előterjesztés a Lippai és Lippai Kft. Köztemető üzemeltetésével összefüggő gazdálkodásának ellenőrzéséről és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról. Melléklet:

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

11/16.Előterjesztés a Tiszavasvári Városőrség felállításával és működtetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

12/17.Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

13/19. Előterjesztés a „Szociális Városrehabilitáció Tiszavasvári Bűdi akcióterületén” című

       pályázat hiánypótlásához kapcsolódó lakóépület felújítási alapról és Együttműködési Megállapodásról

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Nácsáné Dr. Kalán Eszter

 

14/20.Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk építési irodavezető

 

 

15. Egyebek

Zárt ülés

 

16/28.Előterjesztés a „Vasvári Pál” Ifjúsági Díj odaítéléséről.

          Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                            dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

Tiszavasvári, 2011. február 4.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k                                                    a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: