TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. február 8-án (kedden) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2011. évi költségvetéséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Girus András osztályvezető 

 

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról illetve a Magyarországi Magiszter Alapítvány beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

 

3/3. Előterjesztés a „Városi Strandfürdő fejlesztése” tárgyú 225/2008. (X. 16.) Kt. számú határozattal kapcsolatos állásfoglalásról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Csikós László Márk Építési irodavezető

 

4/4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. -vel kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

5/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

6/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről. Melléklet:

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

 

7/7. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 44/2009. (XII. 23.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

8/8. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

        Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

9/9. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 12/2009. (III. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

10/10.Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstár ideiglenes időtartamra szóló intézményvezetői megbízásáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

11/11.Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról. 

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

12/12.Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2010. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

13/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

14/14. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

15/15. Előterjesztés a Lippai és Lippai Kft. Köztemető üzemeltetésével összefüggő gazdálkodásának ellenőrzéséről és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról.  Melléklet:

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

16/17.Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

17/18. Előterjesztés a 2010. december 30. napján indult belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről szóló 10/2011. (I. 20.) Kt. számú határozat módosításáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

18/19. Előterjesztés a „Szociális Városrehabilitáció Tiszavasvári  Bűdi akcióterületén” című

          pályázat hiánypótlásához kapcsolódó lakóépület felújítási alapról és Együttműködési  Megállapodásról

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Nácsáné Dr. Kalán Eszter

 

19/20. Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk építési irodavezető

 

20/21. Előterjesztés a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. bérleti díjának emelésétől való eltekintés iránti kérelméről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

21/22. Előterjesztés a Városi Piac bérleti díjának emeléséről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

22/23. Előterjesztés Tiszavasvári Város Sportkoncepciója módosításáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

23/24.Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága iroda használatával kapcsolatos kérelméről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

24/25.Előterjesztés a Losonczi és Losonczi Kft.–az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszavasvári 0759/12 hrsz-ú árok, ingatlan - nyilvántartási állapotának rendezésére vonatkozó kérelméről. melléklet1:    melléklet2:

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

25/26. Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Bosák Nóra intézmény- koordinátor

 

26. Egyebek.

 

Tiszavasvári, 2011. február 4.

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: