TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. február 9 - én (szerda) 11.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                  (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2011. évi költségvetéséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Girus András osztályvezető 

 

2/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről.  Melléklet:

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

3/7. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 44/2009. (XII. 23.) rendelet módosításáról.

       Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

4/8.Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet  módosításáról.

       Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

5/12.Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2010. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

6/16.Előterjesztés a Tiszavasvári Városőrség felállításával és működtetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

   

7/19. Előterjesztés a „Szociális Városrehabilitáció Tiszavasvári Bűdi akcióterületén” című pályázat hiánypótlásához kapcsolódó lakóépület felújítási alapról és Együttműködési Megállapodásról

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Nácsáné Dr. Kalán Eszter

 

8/23. Előterjesztés Tiszavasvári Város Sportkoncepciója módosításáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

9. Előterjesztés a városi sportlétesítmények 2011. évi munkatervének jóváhagyásáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

10. Előterjesztés a lakásbérleti jogviszonyok felmondásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

11. Előterjesztés a lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

Zárt ülés

 

12. Előterjesztés a lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről.

Előadó:                                     Ostorházine dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Témafelelős:                           Kató Attiláné

                                               Tamás Attiláné

                                                        Virág Sándorné

 

 

13. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. február 4.

 

 

                                                                                                          Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: