TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Városfejlesztési Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Városfejlesztési Bizottságát

 

2010. július 27-én (kedden) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi  javaslat:

 

 

 

 

       1/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Településszerkezeti tervéről szóló 132/2004. (VI. 22.) Kt. számú határozat és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2004. (VI. 23.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

 

       2/8. Előterjesztés a Tiszavasvári, Petőfi u. Lónyai u. 36-os főút, valamint a vasút által körbezárt területen összegyűlő csapadékvíz elvezetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

 

 

 

 

       3. Egyebek.

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. július 23

 

.

                                                                                                             Nácsa Balázs sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: