TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

     

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságát

 

 

2010. július 28-án (szerdán) 13.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyaló terem

                                             (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi  javaslat:

 

 

 

       1/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Településszerkezeti tervéről szóló 132/2004. (VI. 22.) Kt. számú határozat és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2004. (VI. 23.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

       2/8. Előterjesztés a Tiszavasvári, Petőfi u. Lónyai u. 36-os főút, valamint a vasút által körbezárt területen összegyűlő csapadékvíz elvezetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

 

 

 

       3.  Előterjesztés az önkormányzati ingatlan haszonbérletére vonatkozó kérelemről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásná Gáll Anita köztisztviselő

 

       4.  Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. július 23

 

 

 

                                                                                                          Dr. Litkei László sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: