TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE gazdasági ÉS Foglalkoztatási Bizottsága Elnökétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát

2010. július 26 (hétfőn) 14.00 órára

 

 összehívom.

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyalóterem

                                    (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

2/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről létszámcsökkentésből következően.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

         3/6.  Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat ellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       4/8.  Előterjesztés a Tiszavasvári, Petőfi u. Lónyai u. 36-os főút, valamint a vasút által körbezárt területen összegyűlő csapadékvíz elvezetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

                                             

      5. Egyebek

                                                                                  

                    

Tiszavasvári, 2010. július 23.

                                                                                                             Szabó Zoltán sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: