Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban

Szavazás

Hírek »
Felhívás nyilatkozattételre Nyomtatás

 Tisztelt Földhasználók, Földtulajdonosok!

A mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet alapján a mezőőri járulék fizetési kötelezettség azon földhasználókat, ennek hiányában földtulajdonosokat terheli (továbbiakban: kötelezett), akinek a Tiszavasvári város közigazgatási területén fekvő termőföld - szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő /gyep/, nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva (kivéve erdő, halastó) - tárgyév január 1. napján használatában van.

A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett a fenti rendelet 1. melléklete szerinti földhasználatra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik. A kötelezett 1. melléklet szerinti földhasználatra vonatkozó nyilatkozata hiányában az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik a mezőőri járulék fizetési megállapítása.

A fizetendő mezőőri járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.

A mezőőri járulék mértéke:
- szántó művelési ágú, zártkerti terület esetén 840 Ft/ha/év;
- legelő, rét művelési ágú terület esetén 500 Ft/ha/év.

A 2018. évre vonatkozóan a rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatot 2018. január 31. napjáig kell megtenni. A mezőőri járulékot a kötelezettnek évente tárgyév március 31. napjáig egy összegben kell megfizetnie Tiszavasvári Város Önkormányzatának elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.

A kitöltött nyilatkozatokat szíveskedjenek a fent megszabott határidőben eljuttatni postai úton a 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alá, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 101. sz. irodájába.
A nyilatkozat a mezei őrszolgálatról szóló 21/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelet melléklete, mely elérhető a www.tiszavasvari.hu weboldalon, az ügymenetleírások, nyomtatványok alatt található mezőri járulék menüpontban.

 - NYILATKOZAT mezőőri járulék megállapításához/változás bejelentéshez

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Advertisement