Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Február Nyomtatás

 

- 35/2013. (II.14.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Városi Televízió 2012. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 36/2013. (II.14.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Sportegyesület 2012. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról      +Melléklet

- 37/2013. (II.14.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2012. évben végzett tevékenységéről     +Melléklet

- 38/2013.(II.14.) Kt. számú határozata a Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 39/2013.(II.14.) Kt. sz. határozata A Magiszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetése, a Magiszter Alapítványi Iskola  2013. évi támogatása

- 40/2013.(II.14.) Kt. sz. határozata A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról    +Melléklet

- 41/2013.(II.14.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2013. évi költségvetéséről

- 42/2013. (II. 14.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja keretében működő járóbeteg - szakellátási feladat 2013. április 30.-át követő ellátásáról

- 43/2013. (II.14.) Kt. sz.  határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

- 44/2013. (II.14.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 45/2013. (II.14.) Kt. sz. határozata

- 46/2013. (II.14.) Kt. számú határozata Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

- 47/2013. (II.14.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, az Alfa Fish Kft. által kezdeményezett eljárás tekintetében

- 48/2013. (II.14.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, az Elex-Univill Kft. által kezdeményezett eljárás tekintetében

- 49/2013. (II.14.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, Tiszavasvári Város Önkormányzata által kezdeményezett eljárás tekintetében

- 50/2013. (II.14.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Mándi Sándor által benyújtott kezdeményezésről

- 51/2013. (II.14.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Szólláth Dávid által benyújtott kezdeményezésről

- 52/2013. (II.14.) Kt. számú határozata a Vasvári Hírmondó 2012. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 53/2013.(II.14.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságállománya átvállalásáról

- 54/2013. (II.27.) Kt. számú határozata (amely a 1/2013. (II.27.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által benyújtott „Kikötő, strand és kempingfejlesztés támogatása a TISZATÉR HACS területén” megnevezésű pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás kiírása

- 55/2013. (II. 27.) Kt. számú határozata A Ferment Hungary Kft. tiszavasvári 0301/17 hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti kérelméről szóló 242/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat módosításáról

- 56/2013. (II.27.) Kt. számú határozata a 0301/17 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 4,32 ha nagyságú részének Ferment Hungary Kft. részére történő bérbeadásáról

- 57/2013. (II.27.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0301/17 hrsz-ú ingatlanon történő saját használatú út kialakításáról

- 58/2013. (II.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról

 

Advertisement