Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Február Nyomtatás

 

-A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott határozatai tudomásul vételéről

-Önkormányzati bérlakások értékesítéséről

-A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés mellékletének módosítása

-A tiszavasvári 2353 hrsz-ú, lakóház udvar megnevezésű, valamint a tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú, telephely megnevezésű ingatlanok értékesítéséről

-Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonába, illetve használatába történő átadásáról

-„Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázat benyújtásáról

-Az önkormányzati kitüntetések adományozását megelőző eljárásról,valamint a várost támogatók elismeréséről

-A Nyírségi szakképzés-szervezési kiemelten közhasznú non-profit Kft. létrehozásáról

-Az Egészségügyi Komplexum pályázata elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatásról

-Az Egészségügyi Komplexum építési-műszaki tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

-Tájékoztatás a Városi Strandfürdő üzemeltetőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről

-A Tiszavasvári Sportegyesület 2007. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről

-A Tiszavasvári Városi Televízió 2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról, valamint a képviselő-testület nyilvános üléseinek közvetítésére irányuló műsorszolgáltatói megállapodás felülvizsgálatáról

-A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás alap-megállapodásának a módosításáról

-A 13/2008. (I. 17.) Kt. számú határozat 9. számú mellékletének módosításáról

-Az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok forgalmi értékéről szóló tájékoztatóról

-Tiszavasvári Város csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítése című pályázat benyújtásáról

-A 13/2008. (I. 17.) Kt. számú határozat 2. számú mellékletének módosításáról

-A kompetenciaalapú oktatás terjesztése érdekében eszközfejlesztési pályázaton való részvételről

-A Dessewffy kastély jobboldali szárnyának homlokzati felújítása című pályázat benyújtásáról

 

Advertisement