Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

December Nyomtatás

 

- 307/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 308/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata a temetői díjtételek felülvizsgálatáról

- 309/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata Az 1-2-13-4400-0295-9 számú folyószámla-hitelkeret szerződés módosításáról

- 310/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata Döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2014. január 02-től biztosítandó folyószámla-hitelkeret igénybevételéről

- 311/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata 2013. december 31.-i állapot alapján végrehajtandó hitelkonszolidációban történő  önkormányzati részvételről

- 312/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak jövőbeni ellátásáról

- 313/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata Tájékoztató a Városi Kincstár koordinálásával szervezett 2013. évi közfoglalkoztatási programokról

- 314/2013. (XII. 18.) Kt. számú határozata a Vasvári Pál Múzeum alapító okiratának módosításáról

- 315/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata Az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 316/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata A gyári lakótelep víziközműveinek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés elfogadásáról

- 317/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléstervéről

- 318/2013. (XII.18.) Kt. sz. határozata A NYÍRREHAB-TEX Kft. Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlanon lévő ingatlanrész bérletére vonatkozó kérelméről

- 319/2013. (XII. 18.) Kt. számú határozata A MÁ-FE Kft. tiszavasvári 0301/15 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlása iránti kérelméről     +Melléklet

- 320/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata Nyers Ferenc jogcím nélküli lakáshasználó kérelméről

- 321/2013. (XII. 18.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete jelzálogfedezet engedélyezésére vonatkozó kérelméről

- 322/2013. (XII. 18.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. I/6. sz. alatti üres önkormányzati bérlakás gázdíj hátralékának megfizetéséről

- 323/2013. (XII.18.) Kt. számú határozata Az Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékoztató leveléről szóló 280/2013. (X.31.) Kt. számú határozattal módosított 252/2013. (IX.30.) Kt. számú határozatának módosításáról

- 325/2013. (XII.18.) Kt. sz. h a t á r o z a t a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről

 

Advertisement